Logo

 

Moto

Pekerja Bersatu Universiti Maju

 

Visi

Menjadi kesatuan yang disegani di peringkat Universiti dan kebangsaan

 

Misi

Memberi kesedaran kepada kakitangan supaya menjadi ahli kesatuan untuk bersama-sama memberikan sumbangan berterusan terhadap Universiti Pertahanan Nasional Malaysia dan memperjuangkan hak-hak ahli mengikut undang-undang Malaysia.