Seseorang ahli perlu memiliki senaskah Buku Peraturan-Peraturan Kesatuan Kakitangan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (KESUPNA) apabila diterima sebagai ahli.