UNIT PERKHIDMATAN DAN SARAAN (BUKAN AKADEMIK) 

 • Pengurusan cuti ( Cuti Rehat / Cuti Sakit / Cuti Kuarantin / Cuti Haji dan Umrah / Cuti Belajar / Cuti Tanpa Gaji / Cuti Tanpa Rekod / Cuti Bersalin
 • Tuntutan selain tuntutan perubatan ( Semua elaun / Elaun telefon / Elaun Motosikal / Bayaran Badan Profesional )
 • Mengurus pelantikan dan penamatan Jawatan Pentadbiran (Elaun Telefon Jawatan Utama Pentadbiran, Elaun Khas Pentadbiran, Elaun Gantian Kenderaan)
 • Pengurusan maklumat / data staf ( Pengesahan Majikan, kemaskini SMP / Tanggung tugas )
 • Urus Setia Lembaga Pengarah Universiti (LPU)
 • Peminjaman staf ke agensi luar
 • Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LPPT)
 • Bayaran Bonus / Bantuan Khas Kewangan staf bukan akademik
 • Pekeliling / EXCO / LPU yang berkaitan tugas
 • Pergerakan Gaji Tahunan Bukan Akademik
 • Pengesahan Jawatan Bukan Akademik
 • Persaraan ( Pencen Wajib / Pencen Pilihan / Pencen Terbitan / GCR / PTB dan KWSP )
 • Peletakan / Penamatan Staf