Unit Latihan dan Kompetensi

  • Lembaga Penilaian Kompentensi
  • Pelan Penggantian
  • Pengurusan Program Bakat Kepimpinan
  • Pengurursan Kewangan Bahagian Pembangunan Sumber Manusia
  • Pengurusan maklumat / data staf ( Peperiksaan Perkhidmatan, Kemaskini SMP, PTM, Orentasi staf, Peperiksaan BITK, MyMOHES, MyRA )
  • Kursus Dalam / Luar (Program Bridging / BAKAT / KIK)
  • Pengurusan program yang menjana pendapatan
  • Sangkutan Bukan Akademik / Industri
  • 'Compentacy Based Talent Management'