PROFESSIONAL CHARACTER & COMPENTENCY BUILDING (PROCCB0 QALB - LEADERSHIP

Tarikh: 20 - 22 Februari 2024 

Tempat: Pusat Latihan & Kepimpinan, Kem Kongkoi, Negeri Sembilan