PROGRAM TADARUS AL-QURAN & ZIARAH STAF

Tarikh: Bulan Ramadan

Tempat: Pejabat Pusat Kepimpinan & Pembangunan Profesional / Rumah Staf