PROGRAM KEPIMPINAN SMK DATO HAJI MOHD REDZA

Tarikh: 8 - 10 Disember 2023 

Tempat: Pusat Latihan & Kepimpinan, Kem Kongkoi, Negeri Sembilan