Forum Kepimpinan : Peperangan di Dalam Islam

Anjuran : CLPD & Pelajar 2ZP63

Tarikh: 17 & 20 Januari 2023

Tempat: Pusat Marin & Dewan Kuliah 1, Aras 4, Bangunan Lestari UPNM