RAKAMAN VIDEO PERASMIAN UPNM MERDEKA VIRTUAL RUN

OLEH YBHG. PROF. TS. DR. MUHD ZUAZHAN BIN YAHYA,

TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)