LAWATAN UNITED STATES AIRFORCE ACADEMY (USAFA)  KE UPNM

Tarikh: 17 - 22 Jun 2023 (Sabtu - Khamis)

Tempat: Universiti Pertahanan Nasional Malaysia