1. KADAR HARGA SEWAAN PERABOT UPNM   
       
  Bil. Tempoh Sewaan Kadar Minimum
  1. 1 hari   3% x NPA
  2. 2 hari   5% x NPA
  3. 3 hari   7% x NPA
  4. > 3 hari hingga < 7 hari 10% x NPA
       
2. SENARAI PERABOT   
       
  Bil. Perkara
     
  1. Kerusi Jati Merah 
   
  2. Kerusi Jati Putih