Syarat dan Peraturan Permohonan Pinjaman Peralatan

1. Pelajar adalah dilarang sama sekali membuat sebarang urusan permohonan pinjaman, 
  pengambilan dan pemulangan peralatan.
   
2. Borang permohonan pinjaman UPNM.JPP.008 Borang Pinjaman Peralatan beserta dengan memo 
  / surat kelulusan aktiviti hendaklah diserahkan terus ke Jabatan Pembangunan dan 
  Penyelenggaraan UPNM selewat-lewatnya tiga (3) hari bekerja sebelum tarikh penggunaan.
   
3. Pemohon perlu membuat pertanyaan susulan sekurang-kurangnya tiga (3) hari sebelum tarikh 
  pengambilan peralatan.
   
4. Pemohon hendaklah membuat permohonan dan berurusan sendiri dengan pihak
  Bahagian Kenderaan, Pejabat Pendaftar bagi tujuan penggunaan lori untuk pengambilan dan 
  pemulangan peralatan.
   
5. Peralatan hendaklah dikembalikan selewat-lewatnya tiga (3) hari selepas majlis selesai. Pemohon 
  perlu membuat permohonan rasmi kepada Pengarah JPP jika ingin membuat pinjaman peralatan 
  untuk tempoh satu (1) minggu dan ke atas.
   
6. Kelulusan berdasarkan kepada “availability” peralatan yang dipohon dan keutamaan diberi 
  kepada permohonan yang lebih awal.
   
7. Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan tidak terikat untuk mengangkat dan menyusun 
  peralatan yang dibekalkan.
   
8. Penyediaan dan kelulusan adalah terhad kepada acara / majlis / aktiviti di dalam kawasan 
  UPNM sahaja dan tidak melibatkan perniagaan. Pegawai Pengurusan Majlis Rasmi adalah  
  Encik Nurrul Taq’qua bin Mesekan (010 5047515) **029 dan 
  Encik Noor Azminuddin bin Abd Aziz (011 28009353) **014
   
9. Pemohon hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas kebersihan dan kerosakan peralatan 
  yang dipinjam sehingga dikembalikan.
   
10. Waktu pengambilan dan pemulangan peralatan adalah pada HARI BEKERJA sahaja pada jam 
  09.00 pagi hingga 12.00 tengah hari dan 02.30 petang hingga 04.00 petang.
   
11. Sebarang pertanyaan mengenai pengambilan dan pemulangan peralatan boleh berhubung terus 
  Encik Kan Aan bin Hassan di Stor Pusat sambungan 4672 atau talian 013 2383108 **044.
   

 Stor Pusat (Peralatan)

1. Waktu operasi Stor Pusat (peralatan) adalah pada HARI BEKERJA, mulai jam 9.00 pagi hingga 
  12.00 tengah hari dan 2.30 petang hingga 4.00 petang sahaja. 
   
2. Sebarang pertanyaan boleh menghubungi 03 90513400 sambungan 4672 / Faks 03 9051 2161 /
  Encik Kan Aan bin Hassan (S/Dial: **044)
   
3. Sila isi borang UPNM.JPP.008 Borang Pinjaman Peralatan dan borang ini hendaklah dihantar ke 
  Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan tiga (3) hari sebelum tarikh penggunaan.
   
4. Pemohon hendaklah membuat permohonan dan berurusan sendiri dengan pihak
  Bahagian Kenderaan, Pejabat Pendaftar bagi tujuan penggunaan lori untuk pengambilan dan 
  pemulangan peralatan.