Sila lawati Instagram rasmi Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan untuk mengetahui lebih banyak aktiviti di JPP.
 upnm_jppofficial 
TAHUN TARIKH  PERKARA
     
2024 05.06.2024 Bengkel Kerja Pengurusan Hartanah Kementerian Pendidikan Tinggi Tahun 2024
   
   
   
     
 2024 01.06.2024  Tinjauan Ke Tapak Cadangan Kampus Satelit UPNM Di Lumut, Perak 
 
 
 
 
 
     
2024 31.05.2024 Penyerahan Tapak Perunding Dewan Agong Tuanku Canselor (DATC)
 
 
     
2024 30.05.2024 Pemurnian Skop Perolehan Baki Projek Usang Tahun 2024
 
     
 2024 15.05.2024  Pembentangan Permohonan Projek Sambungan Dan Baharu 
    Rolling Plan 5 (RP5) Tahun 2025 RMKe-12
    
 
 
     
2024 13.05.2024 Gotong-Royong Membersihkan Masjid Baharu UPNM
 
 
     
2024 09.05.2024 Taklimat Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Kepada Semua Penyelia Kontraktor Yang
    Menjalankan Kontrak Kerja Pembangunan & Penyelenggaraan Di Universiti Pertahanan Nasional
    Malaysia (UPNM) Anjuran Pejabat Naib Canselor (Pengurusan Projek & Pembangunan Strategi)
 
 
     
2024 03.05.2024 Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan Tahun 2024
 
 
     
2024 24.04.2024 Lawatan Cadangan Tapak Pembangunan Fakulti Perubatan Kesihatan Pertahanan di HAT Tuanku
    Mizan & Pemeriksaan Aset UPNM di HAT Tuanku Mizan
 
 
     
 2024 04.03.2024 Lawatan & Perbincangan Oleh Pihak Pengurusan JPP ke Universiti Islam Antarabangsa (IIUM) 
    Berkenaan Asrama Pelajar.
 
     
2024 04.03.2024 Kunjungan Hormat Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) UPNM Lantikan Baharu ke JPP
 
     
2024 28.02.2024 Sesi Taklimat JPP Bersama Pihak Kontraktor di UPNM
 
 
     
2024 21.02.2024 Mesyuarat Pemeriksaan Peruntukan Pembangunan (DE) Bagi Permohonan Program / Projek
    Sambungan Dan Baharu Rolling Plan Kelima (2025) Di Bawah Rancangan Malaysia Ke Dua  
    Belas (RP5, RMKe-12) Peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT)
 
 
 
 
     
2024  20.02.2024  Penyediaan Dokumen Permohonan Projek Baharu Rolling Plan Ke-5 (RP5) 2025 
    di Bawah RMKe12, Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan
   
     
2024 05.02.2024 Perjumpaan Bersama Staf JPP & Majlis Jasamu Dikenang Puan Nur Asyikin binti Nazeri 
   
   
 
   
     
2023 09.08.2023 Mesyuarat Agung Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan Tahun 2023
   
     
2023 27.07.2023 Siri Syarahan Ilmu Pentadbir UPNM Siri 28 : 
    "Projek Rancangan Malaysia : Cangkul Ready, Must Have Or Nice To Have?"
   
     
2023 21.07.2023 Majlis Tamat Program Latihan Industri, Pelajar Mohammad Adli Hakimie bin Zu dari Fakulti  
    Pengajian dan Pengurusan Pertahanan, mulai 20 Mac 2023 hingga 21 Julai 2023 
    di Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan.
   
     
2023 18.07.2023 Tajuk : Bim Expedition Beyond Myth
    Tempat : Park Inn Radisson, Putrajaya
    Penganjur : IKRAM
   
     
2023 13.06.2023 Perhimpunan Khas Naib Canselor
   
     
2023 15.02.2023 Sesi Taklimat Pengemaskinian Submodul, Myportfolio Melalui Sistem HRMIS
    Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan (JPP)
   
     
2023 19.01.2023 Siri Syarahan Ilmu Pentadbir UPNM Siri 19 :
    "Bersama Warga UPNM: Logistik dan ‘Multitasking’."
   
     
2023 13.01.2023 Majlis Perpisahan Encik Megat Aiman Haziq bin Megat Yusoff yang bertukar keluar ke JKR.
   
     
2022 12.05.2022 Siri Syarahan Ilmu Pentadbir UPNM Siri 14 :
    "Azam Berazam Untuk Membina Seribu Bangunan, Azam Berazam Untuk Mendaki Puncak 
    Kemajuan, Untuk Mencipta Semangat Kebudayaan."
   
     
2022 21.02.2022 Siri Syarahan Ilmu Pentadbir UPNM Siri 21
    "Pengurusan Projek Pembangunan Fizikal di Kampus UPNM."
 
     
2011 12.07.2011 Lawatan Tapak Projek Oleh Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
    Asrama 1000 (Asrama Tuah) dan Bangunan Fakulti Perubatan Fakulti Perubatan dan Kesihatan 
    Pertahanan
 
 
     
2011 21.01.2011 Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (JTPK) 
    Bilangan 1 Tahun 2011