1. Roundtable on “Geopolitical Perspectives of South China Sea”  telah diadakan pada 9 Januari 2020 (Khamis) bertempat di Bilik Mesyuarat CDiSS bertujuan untuk membincangkan isu-isu berkaitan Laut China Selatan dari perspektif geopolitik. Perbincangan mejabulat ini melibatkan peserta yang terdiri daripada ahli akademik dari China dan turut disertai oleh pensyarah UPNM, UKM dan pegawai dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri dan lain-lain agensi yang berkaitan.
  2. CDiSS Strategic Views Meeting dengan tema: “Malaysia’s Defence Planning and Strategic Adaptation in the Midst of Cataclysmic Events” telah diadakan pada 27 Ogos 2020 (Jumaat), bertempat di Bilik Mesyuarat CDiSS yang bertujuan membincangkan halatuju strategik perancangan pertahanan negara dalam situasi semasa. Acara ini juga melibatkan peserta dari Kementerian Pertahanan dan agensi/think tank luar seperti ISIS Malaysia dan MIMA.