Bil.

Tajuk projek

Dana/Geran

Jumlah peruntukan

Penyelidik Utama/Ahli

1.

The strategic and tactical effectiveness of the Australian Special Air Service (SASR) in the Konfrontasi in Australia

The Army History Research Grants Scheme,  Australian Army History Unit, Department of Defence

AUD 5,754.00

-Prof Dr Adam Leong Kok Wey (Timb. Pengarah CDiSS)

2.

 

Grand Strategy and Cyber Power for Malaysia

 

Skim Geran Penyelidikan Fundamental, Kementerian Pengajian Tinggi

RM 138,400.00

-Prof Dr Adam Leong Kok Wey (Timb. Pengarah CDiSS)
-Prof. Em. Dato’ Dr Wan Hashim bin Wan Teh (FPPP)
-Lt Jen Dato’ Fadzil Mokhtar (B) – Felo Pengajar CDiSS
-Aqilah Md Pazil (Pegawai Penyelidik CDiSS)