Untuk maklumat dan sumber lanjut berkenaan Pusat Penyelidikan HADR termasuklah program-program yang kami anjurkan dari masa ke semasa, sila lawati kami di: https://hadr.upnm.edu.my/