1. Pekeliling Pejabat Pendaftar Bilangan 1 Tahun 2021: Dasar Bekerja Dari Rumah (BDR)

2. Arahan Pentadbiran UPNM Bilangan 2 tahun 2021

3. Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib Dan Surcaj) 2000 (Akta 605)