Staf Bukan Akademik Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan (FPKP) terdiri dari Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Pelaksana. Keseluruhan Staf Bukan Akademik berjumlah tiga puluh (30) orang terdiri dari sepuluh (10) orang staf Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan dua puluh (20) orang staf dari Kumpulan Pelaksana. 

 

Staf Bukan Akademik terdiri daripada unit-unit seperti berikut:

  • UNIT PENTADBIRAN
  • UNIT AKADEMIK PRA KLINIKAL
  • UNIT AKADEMIK KLINIKAL
  • UNIT PENGURUSAN MAKMAL PRA KLINIKAL
  • UNIT PENGURUSAN MAKMAL KLINIKAL
  • UNIT KEJURURAWATAN KLINIKAL