1. Untuk menyediakan kualiti pendidikan perubatan yang tinggi sejajar dengan trend global semasa

  2. Untuk menarik pelajar yang berkaliber tinggi, tempatan dan antarabangsa

  3. Untuk menyediakan persekitaran pendidikan yang kondusif di mana pelajar boleh membangunkan minat dalam memperolehi ilmu pengetahuan dan berminat dalam bidang perubatan

  4. Untuk memupuk kemahiran saintifik dan teknikal serta bertimbang rasa dan keprihatinan terhadap orang lain

  5. Untuk menyediakan peluang rangka kerja untuk berkenalan dengan pesakit di sekeliling di mana pelajar dapat membina asas saintifik bagi satu pendekatan holistik untuk bidang perubatan

  6. Untuk memberi peluang kepada pelajar memperolehi kemahiran utama dan berkembang maju dalam profesion mereka

  7. Untuk menggalakkan inovasi melalui penyelidikan dan pembangunan (R & D)