MESYUARAT JAWATANKUASA PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN AKADEMIK (JPPA) BIL.4/2023 

 

Mesyuarat tersebut dipengerusikan oleh YBhg. Prof. Dato' Ts. Dr. Ahmad Mujahid bin Ahmad Zaidi FCILT pada tanggal 4 September 2023.