Merasmikan Majlis Perasmian dan Bacaan Ikrar Pelajar-Pelajar Baharu Minggu Perkasa Jatidiri Program Asasi Pertahanan dan Diploma sessi 2023/2024.

 

Dalam ucapan perasmian, Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) menekankan tiga pekara penting yang digariskan dalam ikrar pelajar:
 

i.     Mematuhi akta, perlembangaan, statut, peraturan dan tatatertib yang berkuatkuasa di UPNM.

ii.    Menjalankan amanah dan tanggungjawab dengan penuh dedikasi serta berteraskan kemuliaan akhlak dan nilai-nilai murni.

iii.   Komited terhadap pelaksanaan segala program UPNM demi mencapai wawasan UPNM.