Sesi Taklimat Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) kepada Naib Canselor yang telah berlangsung pada 5 September 2023 bertempat di Bilik Mesyuarat Canselori, Bangunan Canselori. Ahli yang turut hadir bagi sesi taklimat ini adalah Pusat Pembangunan Akademik (PPA), Bahagian Pengurusan Akademik (BPA), Institut Pengajian Eksekutif UPNM (NiEED), Pusat Pengajian Sepanjang Hayat (APEL), Pusat Pembelajaran dan Pengajaran (CTL) dan Pusat Jaringan Akademik dan Antarabangsa (PJAA).