UPNM Holdings Sdn. Bhd. ditubuhkan bertujuan untuk menyediakan satu entiti komersil bagi pihak Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM). Melalui syarikat ini, UPNM akan dapat mengembangkan peranan serta aktivitinya dengan lebih berkesan di sektor komersil dengan bertindak sebagai jentera korporat UPNM sejajar dengan hasrat UPNM sendiri untuk menjadi lebih proaktif di sektor komersil.