• Meneraju pembangunan modal insan melalui pendidikan sepanjang hayat khususnya di dalam bidang pertahanan dan keselamatan negara.