• NIEEd komited untuk menyediakan pendidikan eksekutif yang cemerlang, penyelidikan dan program pembangunan profesional seperti kursus pendek, seminar, bengkel dan latihan melalui kerjasama dengan badan-badan tempatan dan antarabangsa untuk memenuhi keperluan industri pertahanan dan keselamatan.