Pengenalan

Pusat Penyelidikan dan Teknologi Pertahanan (Centre for Defence Research and Technology, CODRAT) telah ditubuhkan pada Mac 2009 di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, UPNM. Sebagai salah sebuah pusat kecemerlangan, CODRAT memfokuskan kepada penyelidikan, pembangunan dan pengkomersialan pertahanan untuk memenuhi Polisi Pertahanan dan juga agensi kerajaan dan swasta yang lain.

Penyelidikan di pusat ini, dilaksanakan secara usahasama dengan agensi-agensi luar yang berkaitan dalam penyelidikan pertahanan. Dalam masa yang sama, hasil penemuan penyelidikan akan dikomersialkan untuk penggunaan dalam Angkatan Tentera Malaysia (ATM) dan sektor keselamatan yang lain.

Visi

Menjadi pusat kecemerlangan berstatus ‘HICoE’ (Teras Penyelidikan) dalam bidang pertahanan dan keselamatan.

Misi

CODRAT berhasrat untuk meneroka idea baharu, praktikal dan inovatif bagi memenuhi hasrat UPNM sebagai penyebar pengetahuan serta aplikasinya di dalam teknologi dan sains pertahanan dan keselamatan