Lawatan MQA-02 Program SM Penerbangan (Februari 2023)

 

Mesyuarat Semakan Semula BTA dan BTP (Mac 2023)

 

Lawatan MQA-02 Program Sarjana Pengajian Strategi dan Pertahanan (April 2023)

 

MAGNETIC (Mei 2023)

 

Mesyuarat Penyediaan Dokumen MQA-02 (7 Jun 2023)

 

Mesyuarat Perbincangan bersama BTMK berkenaan Laporan Penilaian Pengajaran dan BTP (27 Jun 2023)

 

Perbincangan bersama Pusat Asasi Pertahanan (5 Julai 2023)

 

Perbincangan Pelaksanaan Kajian Semula Tawaran Program Akademik Diploma Pangkalan TLDM (21 Julai 2023)

 

MPQ-UA Bil. 3.2023 (27 Julai 2023)

 

Mesyuarat Jk Kualiti Akademik Universiti (JKAU Bil. 1/2023) (25 Ogos 2023)

 

MAGNETIC (September 2023)

  

MPQ-UA Bil. 4/2023 (19 Oktober 2023)

 

Lawatan MQA-02 Program SM Hubungan Antarabangsa (Diplomasi dan Keselamatan Antarabangsa) (30 Oktober 2023)

 

Lawatan Pematuhan Program SM Doktor Perubatan (31 Oktober 2023)

 

Lawatan MQA-02 Program Master of Public Health (Defence and Security) (15 Nov 2023)

 

Taklimat Penyediaan Dokumen MQA-04 di FSTP (28 November 2023)