Akademi Kecergasan Pertahanan
Bangunan PTMK Tingkat 2
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Kem Sungai Besi
57000 Kuala Lumpur Malaysia
Tel: 03-90513400/2122/5045/2539
Laman Sesawang: https://akp.upnm.edu.my