VISI

  • Beriltizam menjadikan BTMK sebagai pemangkin ICT dalam merealisasikan visi universiti.

 

MISI

  • Mempertingkatkan kualiti dan keberkesanan pembelajaran, pengajaran, penyelidikan dan pengurusan melalui penggunaan sumber ICT yang sesuai, berkesan dan inovatif serta berusaha menjadikan ICT sebagai bidang kecemerlangan.

 

OBJEKTIF BTMK

  • Menyokong prasarana Teknologi Maklumat dan Komunikasi secara meluas dalam pembelajaran, pengajaran, penyelidikan dan pengurusan di universiti.
  • Menerapkan satu budaya Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam kalangan warga universiti.
  • Menjadikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi sebagai saluran komunikasi yang utama.
  • Menyediakan khidmat sokongan dan rundingan Teknologi Maklumat dan Komunikasi kepada warga universiti.
  • Membangun dan menyenggara sistem maklumat berkomputer universiti.
  • Mengembangkan daya kreativiti dan inovasi melalui Teknologi Maklumat dan Komunikasi.
  • Menerokai teknologi baharu dalam perkhidmatan dan pelaksanaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi di universiti.
  • Memastikan kesinambungan perkhidmatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi terhadap visi dan misi universiti.