Permohonan kemasukkan ke UPNM adalah melalui:

https://upu.mohe.gov.my/