image    +6 (03) 9051 2108 / 2222 / 2553 / 2555
image    +6 (03) 9051 2559
image    Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan
          Aras 3, Bangunan Lestari
          Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
          Kem Perdana Sungai Besi
          57000 Kuala Lumpur