Memberi perkhidmatan dan pengurusan berdasarkan kepada Objektif berikut :

1.     Membentuk pelajar sebagai pemimpin yang unggul.

2.     Meningkatkan daya kreativiti dan inovasi.

3.     Menghormati antara satu sama lain.

4.     Meningkatkan kemahiran komunikasi secara berkesan.

5.     Mengutamakan kesejahteraan dan kesihatan.