PROGRAM-PROGRAM YANG DITAWARKAN

 

1) Asasi Perubatan (Z0008)

2) Asasi Kejuruteraan dan Teknologi (Z0044)

3) Asasi Pengurusan dan Strategi (Z0022)

4) Asasi Pengurusan dan Strategi (Elektif Pengajian Islam) (Z0022)