Visi PAP

  • “ Untuk menjadi sebuah pusat asasi premier di Malaysia”

Misi PAP

  • Untuk melahirkan pelajar cemerlang dengan pengetahuan asas yang kukuh bagi program sarjana muda di UPNM atau di institusi pengajian tinggi lain”

Nilai PAP

  • “Kepelbagaian, kesungguhan dan kerja berpasukan”

Motto PAP

  • Memantapkan pengetahuan. Memacu masa depan.

Matlamat PAP

  • Menarik lebih ramai calon berkelayakan yang lebih baik.
  • Memastikan kecemerlangan akademik pelajar.
  • Meningkatkan kompentensi pensyarah.
  • Menyediakan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif.