Objektif

Objektif Akademi Latihan Ketenteraan ialah:

  • Memberi pelajaran dan latihan kepada Pegawai Kadet dalam tugas dan tanggungjawab sebagai seorang pegawai muda di dalam pasukan.
  • Membina ciri-ciri penting ketenteraan, menanam semangat berdisplin, taat setia dan kegigihan terhadap tugas.
  • Memberi pengetahuan ketenteraan yang asas.
  • Membina kecergasan jasmani.

 

Visi

Visi Akademi Latihan Ketenteraan adalah untuk melahirkan Pegawai Angkatan Tentera Malaysia yang berilmu, berakhlak mulia, mengamalkan budaya tentera, cekap dan dapat menyumbangkan tenaga ke arah pembangunan pertahanan negara.

 

Misi

Misi Akademi Latihan Ketenteraan adalah untuk mempertingkatkan bilangan pegawai tentera yang berpendidikan tinggi berteraskan budaya ketenteraan, memperluas dan mempertingkatkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan pertahanan negara

 

Academic, Attributes, & Attitudes