• Untuk menjalankan pembelajaran dan pengajaran (T&L) serta penyelidikan dan pembangunan (R&D) berkaitan dengan keselamatan siber dan revolusi industri digital.

 

  • Untuk menyediakan dasar, strategi dan operasi keselamatan siber di UPNM.

 

  • Untuk menganalisis maklumat ruang siber untuk keselamatan organisasi, masyarakat dan negara.

 

  • Untuk menawarkan perkhidmatan kepakaran dan alat perkakasan serta perisian keselamatan siber dan revolusi industri.

 

  • Untuk melahirkan pakar-pakar dalam bidang keselamatan siber dan revolusi industri digital.

  okta388