MISI

Membudayakan dan membangunkan kemahiran mahasiswa universiti melalui aktiviti terancang dan menyeluruh bagi menguasai bidang keusahawanan di peringkat awalan serta mampu menyumbang kepada pewujudan peluang pekerjaan di masa hadapan sebagai kerjaya alternatif mahasiswa.

VISI

Pusat Pembangunan Keusahawanan & Inovasi sebagai “Pusat kecemerlangan Keusahawanan Universiti” dalam pembentukan keusahawanan pelajar ke arah usahawan yang berasaskan ilmu pengetahuan.