JENIS PERALATAN KADAR CAJ
1 NMR

1D: RM 150/SAMPEL

2D: RM 40/JAM

2 GCMS RM 150/SAMPEL
3 HPLC RM 100/SAMPEL
4 ICP-MS RM 150/SAMPEL
5 FTIR RM 50/SAMPEL
6 IC RM 40/SAMPEL
7 CHNS/O RM 100/SAMPEL