Pasukan Teknikal e-Pembelajaran Universiti Awam/IPTS

 

 

 

 

 

Bengkel Majlis Ketua-Ketua e-Pembelajaran IPTA Malaysia (MeIPTA) ke 58

 

 

Taklimat Pembelajaran Teradun Gantian (PTG)

 

 

Mesyuarat Jawatankuasa Spesifikasi Teknikal