1) ANUGERAH KHAS JURI KONVENSYEN KUMPULAN INOVATIF & KREATIF (KIK) PERINGKAT UNIVERSITI AWAM DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)

2) ANUGERAH PENARAFAN EMAS KONVENSYEN KUMPULAN INOVATIF & KREATIF (KIK) PERINGKAT UNIVERSITI AWAM DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)