15 Mac 2024 - Memorandum persefahaman (MoU) yang termeterai antara UPNM dan TDA hari ini akan merintis ke Program Kolaborasi Industri (PKI) yang memfokuskan kepada Pembangunan Modal Insan (HCD), Pemindahan Teknologi dan Penyelidikan, Pembangunan dan Pengkomersialan (R&D&C).

TDA sebuah syarikat di bawah Kementerian Kewangan dan sebagai pengendali PKI peringkat nasional bagi bukan pertahanan akan memberi peluang kepada UPNM memperoleh manfaat yang lebih signifikan berteraskan kepada pembangunan teknologi, pembangunan  sosial ekonomi dan industri. Selain itu, UPNM disasarkan sebagai Pusat Rujukan PKI di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi dengan menzahirkan Persijilan Program Kolaborasi Industri Peringkat Nasional.