Pada 28 Feb 2023Majlis Amanat Naib Canselor UPNM telah dilaksanakan dengan jayanya di Dewan Theatrette, Bangunan Lestari UPNM. Majlis amanat dimulakan dengan tayangan montaj memaparkanpencapaian gemilang UPNM sepanjang tahun 2022 dan kejayaan aktiviti-aktiviti serta pelaksanaan program-program yang signifikan.

 

 

Dalam amanatnya, YBhg Lt Jen Datuk Hasagaya bin Abdullah, Naib Canselor UPNM telah mengangkat Amanah Dijunjung Ilmu Disanjung sebagai tema pada tahun ini. Tema ini merumuskan UPNM menggenggam amanah yang dipertanggungjawabkan, beriltizam dan berusaha dengan penuh kegigihan dan kebijaksanaan dalam meraih kejayaan dan kecemerlangan.

 

 

Naib Canselor juga menggariskan 7 Teras Strategik UPNM Tahun 2023bagi melengkapi dan memperhalusi kerangkuman amanat YB Menteri Pendidikan Tinggi. Teras Strategik ini meliputi:

     Teras 1 - Memperkasa Akademik, Pengantarabangsaan dan Pengajian Sepanjang Hayat

     Teras 2 - Memperkukuh Graduan Holistik dan Jaringan Alumni

     Teras 3 - Meningkatkan Aktiviti Penyelidikan, Inovasi dan Pengkomersilan

     Teras 4 - Memantapkan Tadbir Urus dan Pengurusan Sumber Manusia

     Teras 5 - Memperkukuh Kemampanan Kewangan dan Penjanaan Pendapatan

     Teras 6 - Memperkasakan Jaringan Industri, Komuniti dan Hubungan Korporat

     Teras 7 - Pembangunan, Pendigitalan, Pengingkatan Kualiti dan Pengurusan Risiko

 

Beliau juga memberi sokongan yang padu dalam menjaga keselesaan, keselamatan dan kebajikan staf, mahasiswa dan alumi UPNM. Naib Canselor mengakhiri amanatnya dengan mengharapkan semua lapisan kepimpinan menyimpulkan tekad dan iltizam dengan penuh rasa amanah dalam melaksanakan tugas demi melonjakkan kecemerlangan UPNM di persada dunia.

Turut hadir di Majlis Amanat Naib Canselor UPNM adalah Pengurusan Tertinggi UPNM, Komandan ALK, Pegawai-pegawai Kanan UPNM, staf dan pelajar UPNM.

 

  nusasloto