Majlis Serah Tugas Penolong Naib Canselor (Pengurusan Projek dan Pembangunan Strategi) antara Kol Sofian bin Kamaruddin (Bersara) dan Yang Berbahagia Brig Jen Prof. Ir. Dr. Norazman bin Mohamad Nor (Bersara).
 
Sekalung penghargaan buat Kol Sofian bin Kamaruddin (Bersara) sepanjang menjalankan fungsi dan tugas Penolong Naib Canselor (Pengurusan Projek dan Pembangunan Strategi) dan ucapan tahniah buat Yang Berbahagia Brig Jen Prof. Ir. Dr. Norazman bin Mohamad Nor (Bersara) atas pelantikan sebagai PNC (PPPS) dan selamat menjalankan tugas.