Majlis Serah Tugas Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) antara Yang Berbahagia Brig Jen Prof. Ir. Dr. Norazman bin Mohamad Nor (Bersara) dan Yang Berbahagia Prof. Dr. Azizi bin Haji Miskon.
 
Sekalung penghargaan buat Yang Berbahagia Brig Jen Prof. Ir. Dr. Norazman bin Mohamad Nor (Bersara) atas jasa dan bakti sebagai Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) dan ucapan tahniah buat Yang Berbahagia Prof. Dr. Azizi bin Haji Miskon dan selamat menjalankan tugas.