Page 9 - Layout (Annual Report UPNM 2021) NEW 1
P. 9

Lembaga Pengarah Universiti
                                     TAN SRI (DR) SYED AZMAN BIN SYED IBRAHIM
                                            Pengerusi
                                        Lembaga Pengarah Universiti
         JENERAL TAN SRI DATO’ SRI HJ. AFFENDI BIN BUANG TUDM   DATO' SERI MUEZ BIN ABDUL AZIZ
              Panglima Angkatan Tentera Malaysia           Ketua Setiausaha
                                       Kementerian Pertahanan Malaysia


                         LT JEN DATUK HASAGAYA BIN ABDULLAH
                               Naib Canselor
                          Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
       8  LAPORAN TAHUNAN 2021
          Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14