Page 10 - Layout (Annual Report UPNM 2021) NEW 1
P. 10

Lembaga Pengarah Universiti


           JENERAL TAN SRI DATO’ SRI RODZALI BIN       PUAN AZLINDA BINTI AZMAN
               DAUD TUDM (BERSARA)              Setiausaha Bahagian
                  Pengerusi               Bahagian Pembangunan
                 Destini Berhad             Kementerian Pengajian Tinggi             ENCIK MD TAUFIQ BIN MD RALIP        DATO’ HAJI MD PISHAL BIN AB RAUB
                Timbalan Ketua Unit              Pengarah Urusan
               Unit MyCT, Bahagian CUkai          Meranti Furniture Sdn. Bhd.
             Kementerian Kewangan Malaysia


          KDR (K) DATUK ZULKIFLI BIN ISHAK PSSTLDM    PROF. DR. ABDUL GHAPOR BIN HUSSIN
                  Pengerusi                  Profesor
               ZI Production Sdn. Bhd.        Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan                                         LAPORAN TAHUNAN 2020  9
                                  Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15