Page 3 - Layout (Annual Report UPNM 2021) NEW 1
P. 3

Kandungan                                    . KANDUNGAN        Kandungan              2      Aktiviti dan Pencapaian    67-106
        Sejarah Penubuhan          3      Ketenteraan          107-120
        Falsafah, Visi, Misi dan Moto    4-5     Penyelidikan dan Inovasi    121-152

        Piagam Pelanggan          6-7     Pusat Kesihatan UPNM      153-170
        Lembaga Pengarah Universiti     8-9     Modal Insan Cemerlang     171-186
        Pengurusan Universiti        10-11    Pembangunan Sumber Maklumat  187-190
        Ahli Senat Universiti        12-13    Perpustakaan          191-198

        Struktur Organisasi Universiti   14-15    Penerbitan Ilmiah       199-208
        Laporan Naib Canselor        17-22    Hubungan Industri dan Korporat 209-216
        Petunjuk dan Laporan Prestasi Utama  23-30   Pembelajaran Sepanjang Hayat  217-228
        (KPI) Menteri                  Sorotan Khas          229-234
        Penarafan Universiti        31-48    Prestasi Kewangan       235-290
        Mahasiswa Berkualiti        49-66

       2 2  LAPORAN TAHUNAN 2021
          LAPORAN TAHUNAN 2021
          Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
          Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
   1   2   3   4   5   6   7   8