VISI

 Menjadi fakulti terkemuka untuk pengajaran, penyelidikan dan perkhidmatan profesional dalam bidang Sains dan

Teknologi Pertahanan.

 

 

MISI

 Fakulti komited untuk melahirkan pemimpin holistik, meneroka ilmu dan berkhidmat untuk kesejahteraan manusia sejagat berteraskan Sains dan Teknologi Pertahanan.

 

 

OBJEKTIF

  1. Menerajui pengajian yang berorientasikan bidang Sains dan Teknologi Pertahanan dan Keselamatan.
  2. Melahirkan modal insan yang berpengetahuan dan pemimpin intelektual yang berkarakter dalam akademik dan profesional dalam bidang Sains dan Teknologi Pertahanan.
  3. Menjalankan penyelidikan, pembangunan dan inovasi dalam bidang Sains dan Teknologi Pertahanan.
  4. Menjadi fakulti terkemuka dalam menjana ilmu yang berteraskan Sains dan Teknologi Pertahanan.