VISI

Untuk menerajui kecemerlangan akademik berasaskan pengalaman terdahulu yang memenuhi kelayakan program akademik dan badan-badan profesional.

 

MISI

Menjadikan Pusat Penilaian APEL UPNM sebagai sebuah pusat yang diiktiraf oleh MQA dan selari dalam menyokong hasrat negara untuk menjadikan pembelajaran sepanjang hayat sebagai salah satu komponen dalam pembangunan sumber manusia di Malaysia.