Dengan azam dan resolusi penuh, kami bersumpah dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami dalam menawarkan perkhidmatan yang berkualiti dan khidmat nasihat profesional dalam melaksanakan dasar dan kaedah-kaedah Pengurusan Akademik Universiti yang termasuk fungsi-fungsi yang berikut: 

  • Untuk mengendalikan hal ehwal akademik telus serta memperkayakan kualiti dari semasa ke semasa. Hal ehwal akademik termasuk pengambilan dan kemasukan pelajar, peperiksaan, komisen ijazah, dasar akademik dan peraturan. 
  • Untuk menghasilkan graduan yang mempunyai pencapaian akademik yang tinggi, profesional, kompeten dengan personaliti cemerlang dan boleh bersaing di arena antarabangsa. 
  • Untuk menyediakan kemudahan yang kondusif dan selamat akademik dan infrastruktur untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.

 

Untuk menawarkan bertanggungjawab dan pelanggan perkhidmatan mesra yang sejajar dengan perkara-perkara berikut: 

  • Untuk mengumumkan keputusan peperiksaan dalam tempoh dua (2) hari selepas Mesyuarat Senat. 
  • Untuk mencetak dan menyerahkan transkrip keputusan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja selepas keputusan rasmi diumumkan. 
  • Untuk memastikan surat tawaran dicetak dan dihantar kepada calon-calon yang berkelayakan tujuh (7) hari selepas Mesyuarat Pengambilan dan Temuduga. 
  • Untuk memastikan Jadual Kelas dan Pendaftaran Kursus disediakan selewat-lewatnya dua (2) minggu sebelum kelas semester baru bermula.